Sklep o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa - prepoved kurjenja na prostem