Spremembe in dopolnitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

datum: 03.11.2020

kategorija: Koronavirus

 

Spremembe in dopolnitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

V odloku, ki je bil z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 sprejet že 24. oktobra 2020, so v 2. členu navedene določene izjeme, h katerim se s sprejetjem novega odloka dopolnijo še sledeče izjeme:

  • gradbena, vzdrževalna in montažna dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (na primer ogrevanje, vodovod, odtoki, električne inštalacije, keramične in druge obloge, prezračevanje, krovska, fasaderska dela, montaža kuhinj in podobno),
  • storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (na primer vrtnarske storitve),
  • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga,
  • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitev ni mogoče prezračiti,
  • družbe za upravljanje ter
  • knjižnice.

Občina Vipava še naprej izvaja v svojih prostorih preventivne ukrepe, ki bodo veljali do preklica!

 

Občina Vipava je za stranke zaprta, sestankov s strankami se ne izvaja; komunikacija samo telefonsko oziroma po navadni in elektronski pošti.

Občanke in občane naprošamo, da VSE OPRAVKE uredijo preko telefona  05 36 43 410 ali elektronske pošte obcina@vipava.si

 

Preventivni ukrepi, ki bodo do preklica veljali za javne stavbe Občine Vipava, so vzpostavljeni z namenom preprečevanja širjenja koronavirusa. Virus se izredno hitro širi, zato svetujemo občankam in občanom, da se striktno držijo navodil stroke, ne hodijo v prostore, kjer se zadržuje več ljudi, v primeru znakov okužbe pa naj najprej pokličejo svojega osebnega zdravnika, ki bo odredil nadaljnje ukrepanje.