Na vsebino
Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 11

Ukrepi se še zaostrujejo

datum: 13.11.2020

kategorija: Koronavirus

 

Ukrepi se še zaostrujejo

Strožji ukrepi, ki jih je vlada sprejela na 39. redni seji, naj bi pripomogli k zajezitvi širjenja koronavirusa Vsi sprejeti ukrepi veljajo naslednjih 14 dni.

Zbiranje ljudi: Ni več dovoljeno zbiranje do šest ljudi, temveč zgolj v krogu iste družine oziroma ljudi, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.

Poleg prireditev, shodov, porok in verskih obredov se prepovedujejo tudi slavja in praznovanja. O  izjemah glede prepovedi sklenitev zakonskih zvez in partnerskih zvez pa odloča minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Šole in vrtci: Izobraževalne ustanove ostajajo zaprte. Pouk bo potekal na daljavo. Tudi vrtci ostajajo zaprti, razen tistih, ki so za nujne primere.

Javni potniški promet: Za 14 dni se zaustavlja javni potniški promet, in avtošole (oziroma šole vožnje). Izjema pa so taksiji, ki bodo lahko vozili. 

Šport: V zaprtih prostorih lahko trenirajo le poklicni športniki. 

Prehajanje občinskih meja: Še bolj natančno kot doslej je opredeljena prepoved gibanja med občinami, izjeme pa so takšne, kot so veljale spomladi. V drugo občino je mogoče prehajati zaradi opravljanja dela, gospodarske dejavnosti, kmetijstva, odpravljanja nevarnosti, nujne zadeve, vzdrževalna dela, varstvo in pomoč osebam, ki to potrebujejo, k zdravniku, na diplomatsko predstavništvo, pa tudi za dostop do rekreacijskih površin. Vendar zgolj, če teh storitev v občini ni.

Trgovine in ostale storitve: Vse nenujne trgovine bodo znova zaprte. Še naprej bodo odprte trgovine s hrano, lekarne, banke in pošte.​ Zaradi prihajajoče zime bodo, v nasprotju s pomladanskim valom, tokrat vulkanizerji in dimnikarji smeli opravljati svoje delo. Na upravnih enotah bo mogoče urejati le nujne zadeve, sodišča prav tako ne bodo zaprla vrat.

Industrijska proizvodnja bo normalno delovala naprej, prav tako gradbeništvo v nenaseljenih gradbiščih.

 

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov, ali na eno stranko na 10 kvadratnih metrov, če gre za odprto tržnico.

 

Z odlokom so dovoljene nekatere izjeme, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja, in sicer:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga v teh prodajalnah,
 • lekarne,
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 • tržnice,
 • kmetijske prodajalne,
 • bencinske servise,
 • banke in zavarovalniške storitve,
 • pošto,
 • dostavne službe,
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
 • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
 • gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
 • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
 • osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki med 6. in 21. uro; konzumiranje hrane in pijače je prepovedano na javnih površinah,
 • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Iz prepovedi je izvzeto tudi ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo ter brez časovne omejitve dovoljeno opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave in v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Prav tako mora biti omogočeno redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov in zagotovljeno razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov.

 

Prehajanje državne meje: S ponedeljkom bodo začele veljati tudi spremembe glede prehajanja državne meje. Doslej so lahko lastniki nepremičnin in plovil prehajali mejo za 48 ur, ne da bi pri vrnitvi potrebovali negativni test na koronavirus ali šli v karanteno. Te izjeme ne bo več. Obiski ožjih družinskih članov v tujini, ki so bili do sedaj mogoči za 72 ur, bodo dovoljeni le še znotraj EU oziroma scengenskega območja. ​