Sklep o prenehanju Sklepa o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa - zaprtje javnih prostorov