Na vsebino
Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 17

Skrb za ceste pri oranju

datum: 15.04.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

 

Kmetje začenjajo z deli na poljih, njivah, travnikih in v gozdovih. Še posebno pri oranju je potrebno dosledno upoštevati določena pravila.

Interes tako občine kot vseh uporabnikov javnih cest je, da so te normalno prevozne in da na njih ni elementov, ki bi ogrožali udeležence v prometu. Občina tako poziva vse kmetovalce, da so pri svojem delu pozorni na kakršno koli onesnaženje javne ceste (največ primerov onesnaženja cest je z blatom in zemljo), ki bi bilo posledica njihovega dela na kmetijskih zemljiščih.

 

Z očiščenim strojem na cesto

Orač oziroma voznik delovnega stroja je dolžan, preden se vključi na javno cesto, pnevmatike očistiti blata, zemlje in drugih snovi ter tako očiščen zapeljati na javno cesto. Zakon o cestah namreč v 5. členu med drugim določa, da je na cestišče javne ceste prepovedano nanašati blato ali jo kako drugače onesnaževati. Za omenjeni prekršek je za posameznika predpisana tudi globa v višini tisoč evrov. Prav tako je treba orače oziroma voznike delovnega stroja opozoriti na posledice nedovoljenega oranja njiv v bližini javne ceste. Zakon o cestah namreč prepoveduje orati na razdalji manj kot 4 m od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot en meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto. Tudi za tovrstni prekršek je za posameznika predpisana globa v višini tisoč evrov.

 

Oranje z odmikom od ceste

Poleg zmanjšanja prometne varnosti, ko orači ne upoštevajo pravilnih odmikov, prihaja pri oranju kmetijskih površin do poškodb spodnjega nosilnega ustroja ceste. Posledice oranja preblizu bankine ali celo v cestišče so razpokanost asfalta, posedki roba prometnega pasu, spreminja se trdnost bankin in s tem tudi stabilnost samih cest, kar precej skrajšuje življenjsko dobo cest.

Medobčinska inšpekcijska služba tako kot policija nadzoruje onesnaženje cest in pravilno oranje.

V primeru, da kmetijskih del nikakor ni mogoče izvesti tako, da ne bi ovirali in ogrožali prometa, poškodovali ceste ali povečali stroškov njenega vzdrževanja, Zakon o cestah (27. člen) dopušča tudi možnost, da izvajalec del pred pričetkom izvajanja del upravljavca cest (Občino Vipava) zaprosi za soglasje teh del. S tem soglasjem se določijo pogoji, pod katerimi se ta dela lahko opravijo, po potrebi se določi začasna označitev ovire na cesti ali ob njej z začasno prometno signalizacijo ter dolžno ravnanje izvajalca del po tem, ko je z deli zaključil.

Kako pravilno izvajati oranje kmetijskih površin ob javnih cestah.pdf