Na vsebino
Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 14

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin parc. št. 1715/48 in 1715/49 v k.o. 2401 Vipava

datum: 05.08.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

 

Številka: 478-77/2021-4

Datum:  19.7.2021      

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

za prodajo nepremičnin v k.o. 2401 Vipava

 

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA

Predmet javnega zbiranja ponudb sta nepremičnini:

ID znak: parcela 2401 1715/48, površine 752 m2 ID znak: parcela 2401 1715/49, površine 672 m2

 

Povezava do objave razpisa: JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin v k.o. 2401 Vipava - Razpisi - Novice