Na vsebino
Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 3

Sklep o popolni zapori LC458441 Podnanos-Nanos (med Koritom in Vrati) zaradi nevarnosti padajočega kamenja

datum: 09.12.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA VIPAVA

ŽUPAN

Glavni trg 15, 5271 Vipava

 

Župan izdajam na podlagi določb 30. člena Odloka o občinskih cestah v občini Vipava (Ur.gl., št. 2/2000) in določb Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.) naslednji

 

SKLEP

o začasni popolni zapori ceste

1.

Zaradi nevarnosti proženja skalnatih podorov, ki predstavljajo neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje ljudi, se na območju kategorizirane občinske ceste LC458441 Zavetniki - Sanabor - Abram - vrh Nanosa - R2 444, parc. št. 4110 in 4111 obe k. o. Podnanos ter 232 k.o. Nanos, v stacionaži od km 15,900 do km 20,100 (cesta na Nanos iz smeri Podnanosa na relaciji Korito-Vrata), uvede popolna zapora ceste za ves promet.

2.

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina - vzdrževalec ceste, postavi ustrezno prometno signalizacijo za zaporo ceste.

3.

Obveščanje javnosti o zapori ceste in sprejetih ukrepih se izvede v sredstvih javnega obveščanja.

4.

Popolna zapora ceste velja dokler za takšen ukrep obstajajo razlogi oziroma najdlje za čas enega leta, tj. od 13.12.2021 do 13.12.2022.

 

Sklep o popolni zapori LC458441 Podnanos-Nanos (med Koritom in Vrati) zaradi nevarnosti padajočega kamenja

 

Številka:  3713/52/2021-1

Datum:   6.12.2021

 

                                                                                                          Goran Kodelja,

                                                                                                          župan Občine Vipava

 

 

 

V vednost:

  • KSD d.o.o. Ajdovščina
  • Policijska postaja Ajdovščina
  • Medobčinska uprava občin (medobcinska.uprava@sempeter-vrtojba.si)
  • Krajevnim skupnostim

 

3713_0052_2021_1_SklepOPopolniZaporiLC458441PodnanosNanosMedKoritomInVrati_grafika