Subvencioniranje obrestne mere za Stanovanjske kredite v letu 2006

datum: 10.02.2006

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za kredite, najete v letu 2006, za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v občini Vipava JRstanR

Razpisna dokumentacija je na voljo:
- na tej spletni strani JRstanRD;
- na sedežu Občine Vipava.

Vloge na Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za kredite, najete v letu 2006, za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v občini Vipava predložite do 13. 3. 2006, osebno, vsak delovni dan med 8. in 14. uro, ali s pošto na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, v zaprti kuverti s pripisom "za stanovanjski kredit" .