Javni natečaj za izbiro organizatorja prireditve "Vipavska trgatev 2006"

datum: 16.05.2006

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Javni natečaj za izbiro organizatorja prireditve "Vipavska trgatev 2006"


Prijave za izvedbo prireditve ponudniki oddajo v pisni obliki do najkasneje petka, 16. junija 2006 , na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava, 5271 Vipava, s pripisom: NE ODPIRAJ "Vipavska trgatev 2006".

Ponudnik mora prijavi predložiti:
  • - podatke o ponudniku, dokazilo o registraciji ter ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet natečaja;

  • - program prireditve, ki bo upošteval elemente, navedene pod točko 1. in 2. tega razpisa in oceno stroškov prireditve.