Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih programov in letovanja otrok (občanov) v letu 2007

datum: 13.03.2007

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih neprofitnih organizacij, zavodov ter društev, ki imajo sedež na območju občine Vipava oziroma se njihovi programi izvajajo tudi za občane Občine Vipava.

Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Vipava v proračunu za leto 2007 zagotovljenih:
•10.432,30 EUR za humanitarne programe in invalidske programe
•5.007,50 EUR za subvencioniranje letovanja otrok (občanov do dopolnjenega 15. leta starosti)

Merila za dodelitev sredstev so:
•kvaliteta in zahtevnost programov
•število članov (udeležencev v programih) z območja občine Vipava


Besedilo Razpisa in Prijavni obrazec sta na voljo:
- na tej spletni strani;
JR_humanitarni programi 2007
RD_humanitarni programi 2007
- in na sedežu Občine Vipava.


Rok za predložitev prijav je 20 dni od objave tega razpisa v Uradnem listu RS (9. 3. 2007).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako "Javni razpis za humanitarne programe in letovanje otrok" na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.


OBČINA VIPAVA
ŽUPAN
mag. Ivan Princes