Sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti v letu 2007 v občini Vipava

datum: 04.04.2007

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Javni razpis za Sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti v letu 2007 v občini Vipava

JRkultura_razpis


Obrazec Prijave je na voljo:

- na tej spletni strani na povezavi;
JRkultura_obrazec

- in na sedežu Občine Vipava (Glavni trg 15 v Vipavi, vsak delovni dan med 8.00 in 12.00 uro)



Prijavo je potrebno poslati v zaprti kuverti s pripisom "Kulturni programi in dejavnosti v letu 2007", na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, do 19. 4. 2007.