Priznanja Občine Vipava za leto 2007

datum: 17.04.2007

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Priznanja Občine Vipava za leto 2007

R_Priznanja2007Predlog mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati podatke o kandidatu ter obrazložitev doseženih rezultatov.
Predlagatelj mora točno navesti, podelitev katerega izmed priznanj predlaga.Predloge je potrebno podati v kuverti, najkasneje do srede 10. maja 2007 do 12.00 ure, na naslov: Občina Vipava, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Glavni trg 15, 5271 Vipava, s pripisom "NE ODPIRAJ – PRIZNANJA 2007".