Stanovanjski krediti Občine Vipava za leto 2007

datum: 17.04.2007

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za kredite, najete v letu 2007, za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v občini VipavaR_Kredit-subvstan2007


Interesenti oddajo vlogo na posebnem RD_Kredit-subvstan2007, na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, v kuverti, s pripisom "za stanovanjski kredit", najkasneje do 6. maja 2007.


Obrazci so na voljo tudi na sedežu Občine, vsak delovni dan med 8.00 in 14.00 uro.