Ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Vipava

datum: 16.10.2007

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Vipava za leto 2007 JR_kmetijstvo_2007


Razpisna dokumentacija (Vloga)je na voljo:
- na tej spletni strani RD_kmetijstvo_2007;
- na Občini Vipava, Glavni trg 15, Vipava;
- pri Kmetijsko svetovalni službi Ajdovščina, Goriška 23/b, Ajdovščina.

Seznam dokumentacije, ki jo je potrebno vlogi priložiti je razvidno iz obrazca razpisne dokumentacije.


Upoštevale se bodo Vloge na Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Vipava za leto 2007 , ki bodo prispele na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, osebno ali priporočeno po pošti z oznako "vloga za kreditiranje investicij v kmetijstvo", do vključno 30. oktobra 2007.