Priznanja Občine Vipava za leto 2006

datum: 10.04.2006

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Priznanja Občine Vipava za leto 2006


Razpis priznanj je na voljo:
- na tej spletni strani;JRpriznanja2006
- na sedežu Občine Vipava.

Predloge kandidatov za priznanja predložite v pisni obliki do najkasneje 12. 5. 2006, osebno, vsak delovni dan med 8. in 14. uro, ali s pošto na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, v zaprti kuverti, s pripisom "NE ODPIRAJ – PRIZNANJA 2006" .

Predlagatelj mora v Predlogu točno navesti podatke o kandidatu ter obrazložitev doseženih rezultatov kandidata ter katero izmed priznanj predlaga za katerega kandidata.