Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem

datum: 14.04.2006

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem JRneprofitStan_R

Razpisna dokumentacija je na voljo:
- na tej spletni strani;JRneprofitStan_RD
- na sedežu Občine Vipava.


Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, naj prijave, kolkovane s 4.250,00 SIT upravne takse, predložijo v pisni obliki do najkasneje 14. 5. 2006, osebno, vsak delovni dan med 8. in 14. uro, ali s pošto na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.