Sofinanciranje humanitarnih in invalidskih programov ter letovanja otrok (občanov)

datum: 20.01.2006

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih programov ter letovanja otrok (občanov) občine Vipava za leto 2006JRhumanit_R

Razpisna dokumentacija je na voljo:
- na tej spletni strani;JRhumanit_RD- na Občini Vipava.

Vloge na Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih programov in letovanja otrok (občanov) v letu 2006 predložite do 2. 2. 2006, osebno, vsak delovni dan med 8. in 14. uro, ali s pošto na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, v zaprti kuverti z oznako "Javni razpis za humanitarne programe in letovanj otrok".