Sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti v letu 2008 v občini Vipava

datum: 30.01.2008

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila


Javni razpis za Sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti v letu 2008 v občini Vipava
JR_kult2008


Obrazec Prijave je na voljo:

- na tej spletni strani na RD_kult2008

- in na sedežu Občine Vipava (Glavni trg 15 v Vipavi, vsak delovni dan med 8.00 in 12.00 uro)Rok za prijavo na razpis je 20 dni od objave v Uradnem listu RS. Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz razpisne dokumentacije, plan dela za leto 2008 in poročilo o delu za leto 2007.
Prijavo je potrebno poslati v kuverti z oznako "Kulturni programi in dejavnosti v letu 2008", na naslov Občina Vipava, Glavni trg
15, 5271 Vipava.