Sofinanciranje humanitarnih in invalidskih programov in letovanja otrok (občanov) v letu 2008 v občini Vipava

datum: 30.01.2008

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Javni razpis za Sofinanciranje humanitarnih in invalidskih programov in letovanja otrok (občanov) v letu 2008 v občini Vipava

JR_human2008


Obrazec Prijave je na voljo:

- na tej spletni strani na RD_human2008;

- in na sedežu Občine Vipava (Glavni trg 15 v Vipavi, vsak delovni dan med 8.00 in 14.00 uro)
Rok za predložitev prijav je 20 dni od objave tega razpisa v Uradnem listu RS. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako "Javni razpis za humanitarne in invalidske programe in letovanje otrok" na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.