Sofinanciranje programov športa v letu 2008 v občini Vipava

datum: 10.03.2008

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

JRsport2008Obrazec Prijave je na voljo:

- na tej spletni strani na povezavi; RDsport2008

- in na sedežu Občine Vipava (Glavni trg 15 v Vipavi, vsak delovni dan med 8.00 in 12.00 uro)
Prijavo je potrebno poslati (oddati) v ovojnici z oznako "Športni programi v letu 2008", na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, do 27. 3. 2008.