Javno naročilo po odprtem postopku za gradnjo komunalne infrastrukture – proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 v Vipavi

datum: 18.04.2008

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Občina Vipava je, na Portalu javnih naročil, pod številko objave: JN2926/2008 - Gradnje, dne 18. 4. 2008, objavila javno naročilo po odprtem postopku za gradnjo komunalne infrastrukture – proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 v Vipavi.

Rok za oddajo ponudb je do 15. 5. 2008 do 10. ure, na Občini Vipava.RD za gradnjo KI con V1V2V3 Vipava


Elektronska verzija ponudbenega predračuna za lažjo pripravo ponudbe:

POPIS rekapitulacije skupne
POPIS CESTE
POPIS DEL KANALI
POPIS VODOVOD
POPIS DEL MOST
POPIS KbV 20kV
POPIS -JR+NN+TK