javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišča

datum: 17.10.2008

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Občina Vipava
ŽupanŠtevilka: 478-0015/2008
Datum: 17. 10. 2008Na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/07 in 94/07) Občina Vipava objavlja


javno zbiranje ponudb za prodajo parcele 508-1 k.o. Vipava

javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišča parc. št. 508/1 k. o. Vipava_urlistrs

Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 508/1, ZKV 1137 k. o. Vipava s površino 1107,00 m2.Župan
mag. Ivan Princes