Sofinanciranje humanitarnih in invalidskih programov in letovanja otrok (občanov) v letu 2009 v občini Vipava

datum: 26.01.2009

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Javni razpis za Sofinanciranje humanitarnih in invalidskih programov in letovanja otrok (občanov) v letu 2009 v občini Vipava

javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih programov in letovanja otrok (obcanov) v letu 2009_Uradni list RS - 5_2009


Obrazec za prijavo je na voljo:

- na tej spletni strani na javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih programov in letovanja otrok 2009_prijava;
- in na sedežu Občine Vipava (Glavni trg 15 v Vipavi, vsak delovni dan med 8.00 in 13.30)
Rok za predložitev prijav je 20 dni od objave tega razpisa v Uradnem listu RS. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako "Javni razpis za humanitarne in invalidske programe in letovanje otrok" na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.