Stanovanjski krediti Občine Vipava za leto 2009

datum: 24.03.2009

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za kredite, najete v letu 2009, za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v občini Vipava


JRstan2009

Interesenti oddajo vlogo na posebnem obrazcu (Vloga v RDstan2009 in RDstan2009 obliki), na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, s pripisom "za stanovanjski kredit", najkasneje do 20. 4. 2009.


Obrazci so na voljo tudi na sedežu Občine, vsak delovni dan med 8.00 in 13.30 (; kontaktna oseba: Helena Kobal).