Sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti v letu 2009 v občini Vipava

datum: 30.03.2009

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

JR_kult2009

Obrazec Prijave je na voljo:
- na tej spletni strani (v RD_kult2009 ali RD_kult2009 obliki)
- in na sedežu Občine Vipava
(Glavni trg 15 v Vipavi, vsak delovni dan med 8. in 12. uro)Rok za prijavo na razpis je 16. 4. 2009.
Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz razpisne dokumentacije, plan dela za leto 2009 in poročilo o delu za leto 2008.

Prijavo je potrebno poslati v kuverti z oznako "Kulturni programi in dejavnosti v letu 2009", na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.


Občina Vipava