Sofinanciranje programov športa v letu 2009 v občini Vipava

datum: 05.05.2009

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

JRsport2009Obrazec Prijave je na voljo:

- na tej spletni strani na tej povezavi (v RDsport2009 obliki);

- in na sedežu Občine Vipava (Glavni trg 15 v Vipavi, vsak delovni dan med 8. in 12. uro)
Prijavo je potrebno poslati (oddati) v ovojnici z oznako "Športni programi v letu 2009", na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, do 20. 5. 2009 .