Obvestilo o končanem natečajnem postopku

datum: 14.05.2009

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA
ŽUPAN
Glavni trg 15
5271 VIPAVA


Številka: 100-0022/2009-3
Datum: 30.4.2009


ZADEVA: Obvestilo o končanem natečajnem postopku_redar

Na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta občinski redar za nedoločen čas v Občinski upravi občine Vipava, objavljenem na spletni strani Občine Vipava in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje dne, 21.4.2009, je bil izbran kandidat.

Na javni natečaj je prispela ena prijava. Neizbranih kandidatov ni.

Dodatne informacije o natečajnem postopku daje Helena Kobal, tel. 05 364 3420.


ŽUPAN
mag. Ivan Princes, dr.vet.med., l.r.