Javni natečaj za izbor Vipavske vinske kraljice 2009

datum: 13.08.2009

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Center za razvoj podeželja in turizma TRG Vipava v sodelovanju z Vipavsko vinsko cesto

razpisuje javni natečaj za izbor Vipavske vinske kraljice 2009


1. Vipavska vinska kraljica je predstavnica Vipavskega vinorodnega okoliša in predstavlja ter promovira Vipavsko vinsko cesto in Vipavsko dolino z njenimi kulturnimi in naravnimi znamenitostmi. S svojo pojavnostjo simbolizira kulturo Vipavskega vinogradništva in vinarstva, ter pridobiva nove prijatelje vina z namenom dvigovanja vinske kulture.

2. Vipavska vinska kraljica se izbere na osnovi javnega natečaja, katerega razpiše nosilec projekta TRG Vipava. Kandidatka mora osebno, po pošti ali po elektronski pošti posredovati naslednje podatke:
- ime in priimek,
- stalni naslov,
- rojstne podatke,
- kratek življenjepis in
- fotografijo.

3. Vipavska vinska kraljica lahko postane gospa ali gospodična med 18. in 30. letom starosti s stalnim prebivališčem v Vipavski dolini.

4. Nosilec projekta imenuje posebno petčlansko komisijo, ki na osnovi prijav izvede preverjanje znanja med kandidatkami in izbere Vipavsko vinsko kraljico.

5. Za izbor se pripravi vprašalnik, ki obsega vprašanja s področja:
- splošnega znanja,
- znanja s področja vinogradništva in vinarstva, s poudarkom na vinih iz Vipavske doline in
- znanja s področja postrežbe vina.
Oceni se tudi način javnega nastopanja ter praktično postrežbo vina.

6. Nosilec projekta pisno obvesti kandidatke o rezultatu izbora.

7. Kronanje Vipavske vinske kraljice se izvede na prireditvi Vipavska trgatev.


Prijave je potrebno poslati do 30. avgusta 2009
na naslov: TRG Vipava, Glavni trg 1, 5271 Vipava ali trg.vipava@siol.netVipava, dne 3. 8. 2009