Stanovanjski krediti Občine Vipava za leto 2010

datum: 08.03.2010

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila


JRstan2010

RDstan2010


Interesenti oddajo vlogo na posebnem Obrazcu, na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, s pripisom "za stanovanjski kredit".


Rok za oddajo vlog je 30 dni od objave razpisa, v Uradnem listu, št.: 17/2010, dne 5. 3. 2010.


Obrazci so na voljo tudi na sedežu Občine, vsak delovni dan med 8.00 in 13.30 (kontaktna oseba: Helena Kobal).