Sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti v letu 2010 v občini Vipava

datum: 08.03.2010

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila


Na podlagi 11. člena Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v Občini Vipava (Uradno glasilo, št. 5/2000 in Ur. l. RS, št. 106/2005) Občina Vipava objavlja


JRkult2010


Občina Vipava bo v letu 2010 sofinancirala naslednje kulturne programe in dejavnosti:
- program redne dejavnosti izvajalcev
- strokovne sodelavce in strokovno izpopolnjevanje
- udeležbo na tekmovanjih in prireditvah
- druge enkratne akcije
- nakup in vzdrževanje opreme in prostorov
- varstvo kulturne in naravne dediščine.

Na razpis se lahko prijavijo društva s sedežem na območju Občine Vipava, ki so registrirana za izvajanje kulturnih programov oziroma dejavnosti.


Obrazec Prijave je na voljo:
RDkult2010
- in na sedežu Občine Vipava
(Glavni trg 15 v Vipavi, vsak delovni dan med 8. in 12. uro)


Rok za prijavo na razpis je 19. 3. 2010.
Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz razpisne dokumentacije, plan dela za leto 2010 in poročilo o delu za leto 2009.

Prijavo je potrebno poslati v kuverti z oznako "Kulturni programi in dejavnosti v letu 2010", na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.Občina Vipava
Župan, mag. Ivan Princes