Povabilo LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa k oddaji projektnih idej za sredstva LEADER 2011

datum: 22.09.2010

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Upravni odbor LAS je, 22.9.2010, objavil javno povabilo k oddaji projektnih idej za oblikovanje predlogov projektov za izvajanje Lokalne razvojne strategije Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa (občine: Ajdovščina, Komen in Vipava) 2007-2013 s pomočjo finančnih sredstev LEADER za leto 2011.

Zbrane ideje bodo služile kot osnova za oblikovanje razvojnih projektov, ki se bodo lahko pričeli izvajati v letu 2011 in bodo trajali največ do sredine leta 2013.

O pripravi projektov na podlagi zbranih projektnih idej bo odločal 9-članski upravni odbor LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa. Predlagatelji izbranih projektnih idej bodo povabljeni k pripravi projektnega predloga.

Zadnji dan za predložitev projektnih idej je ponedeljek 8.11.2010.

Informacije o povabilu k oddaji projektnih idej so zainteresiranim na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na telefonski številki 05/365 36 00 oziroma preko elektronske pošte: info@las-razvojpodezelja.si. Kontaktni osebi sta: Suzana Ž. Ferjančič in Elizabeta Valič Smodiš.


Povabilo_LEADER_2011.pdf
Obr.Pr.ideja_2011.doc