Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v večstanovanjskem objektu Domina v najem

datum: 13.12.2010

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA
ŽUPAN

Glavni trg 15
5271 VIPAVA


Številka: 430-0028/2010
Datum: 27.10.2010


Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 114/2006-ZUE in 11/2009) in javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem objavljenega na spletni strani občine Vipava dne 17.9.2010 (objavljenega tudi v krajši obliki v časopisu Latnik št. 106 – september 2010 in na oglasnih deskah v Občini Vipava in Krajevnih skupnostih) Občina Vipava objavlja naslednjo


PREDNOSTNO LISTO UPRAVIČENCEV ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V VEČSTANOVANJSKEM OBJEKTU »DOMINA« V NAJEM

LISTA »A«
Lista »A« je oblikovana za stanovanja, namenjena za oddajo v najem upravičencem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem niso zavezanci za plačilo varščine:

zaporedna številka / ime in priimek prosilca / število točk
1. / Gani Nishori, Glavni trg 9 a, 5271 Vipava / 470
2. / Marijo Zelić, Tabor 15, 5271 Vipava / 460
3. / Rodika Ferjančič Pesterean, Erzelj 18, 5271 Vipava / 450
4. / Jožko Peršolja, Lozice 41, 5272 Podnanos / 430
5. / Sanel Softič, Ob Beli 9, 5271 Vipava / 390
6. / Tadeja Kobal Kuret, Vrhpolje 80 a, 5271 Vipava / 315
7. / Tea Babič, Gradnikove br. 13, 5271 Vipava / 300
8. / Vesna Rosa, Orehovica 12, 5272 Podnanos / 290
9. / Ines Umek, Gradnikove br. 15, 5271 Vipava / 260
10. / Džemal Ibrahimović, Glavni trg 9, 5271 Vipava / 230
11. / Joško Štefančič, Vojana Reharja 7, 5271 Vipava / 180LISTA »B«
Lista »B« je oblikovana za stanovanja, namenjena za oddajo v najem upravičencem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem zavezanci za plačilo varščine:

zaporedna številka / ime in priimek prosilca / število točk
1. / Andrej Černigoj, Vinarska cesta 1, 5271 Vipava / 410
Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v večstanovanjskem objektu Domina v najemŽupan
mag. Ivan Princes, dr.vet.med.