JN - gradnja za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave-Sklop 1

datum: 24.05.2013

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

JN - gradnja za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave-Sklop 1

Občina Vipava je, dne 24. 5. 2013, na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo JN6277/2013 - gradnja za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave-Sklop 1.

----------------------------------------------------------------------------------
Občina Vipava, za potrebe izvedbe javnega naročila, objavlja Razpisno dokumentacijo za projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU VIPAVE – SKLOP 1«, ki jo sestavljajo naslednji dokumenti:

-Razpisna dokumentacija-Izgradnja kanalizacije in ČN Vipava
-PONUDBENI PREDRAČUN
-grafike ČN
-grafike KANALIZACIJA 1. DEL
-grafike KANALIZACIJA 2. DEL
----------------------------------------------------------------------------------
Dopolnitev 1:
-Ponudbeni predračun - Sklop 1 KANALIZACIJA 04-06-2013
----------------------------------------------------------------------------------
Dopolnitev 2:
-RD spremenjena-poglavje1-NAVODILA PONUDNIKOM-Vipava-sprem.str.45,58,70,84(.zip)
----------------------------------------------------------------------------------
Dopolnitev 3:
-Pojasnilo št.3
-Popravek št.3
-PONUDBEN. PREDR. - Sklop 1 KANALIZACIJA 24-06-2013 (.xls)
----------------------------------------------------------------------------------
Dopolnitev 4:
-Pojasnilo št. 4 - sprem. str.zip
----------------------------------------------------------------------------------