JAVNA OBRAVNAVA o predlogu za spremembo razglasitve spomenika lokalnega pomena Goče-Vas EŠD 157

datum: 13.05.2016

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

 

OBČINA VIPAVA

Glavni trg 15

5271 VIPAVA

 

obvešča, da bo

 

JAVNA OBRAVNAVA o predlogu za spremembo razglasitve spomenika lokalnega pomena Goče-Vas EŠD 157,

 

dne, 1. 6. 2016 od 16.00 do 19.00 ure v prostorih Krajevne skupnosti Goče, Goče 34, 5271 Vipava.

 

Gradivo za obravnavo je javnosti na razpolago na ZVKDS OE Nova Gorica, Delpinova 16 v Novi Gorici vsak delovnik v času uradnih ur in na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.

Mnenje v zvezi z razglasitvijo lahko pošljete vključno do 23. 5. 2016, na e-poštni naslov: tajnistvo.ng@zvkds.si, zadeva: Predlog za spremembo razglasitve kulturnega spomenika lokalnega pomena Goče-Vas EŠD 157.

 

Številka: 622-0002/2011-21

Datum: 10. 5. 2016   

 

Župan

mag. Ivan Princes, dr.vet.med.