Javni poziv za zainteresirane posameznike za sodelovanje v Ocenjevalni komisiji Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina

datum: 24.02.2017

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

 

LAS Vipavska dolina

Razvojna agencija ROD Ajdovščina (Vodilni partner LAS)

Vipavska cesta 4

5270 Ajdovščina

 

 

Objavljamo javni poziv za zainteresirane posameznike, za sodelovanje v Ocenjevalni komisiji Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina. V skladu s 15. točko 12. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju Uredba CLLD), je Ocenjevalna komisija obvezen organ LAS.

Ocenjevalno komisijo LAS sestavlja pet (5) članov in dva (2) nadomestna člana.

Z javnim pozivom vabimo k sodelovanju zainteresirane strokovnjake s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno. Namen poziva je vzpostaviti nabor neodvisnih strokovnjakov z dobrim poznavanjem področja razvoja podeželja, tako z vidika prakse kot z vidika zakonodaje v evropskem in slovenskem okolju ter s poznavanjem projektnega vodenja in izvajanja evropskih/mednarodnih projektov.

Razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ.

Rok za prijavo je 31. 3. 2017. Kot datum prejema se šteje datum oddaje priporočene poštne pošiljke.

Vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Vipavska dolina, Razvojna agencija ROD Ajdovščina (Vodilni partner LAS), Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina, s pripisom: »Ne odpiraj – vloga na javni poziv za člane Ocenjevalne komisije«.