Povabilo bankam k sodelovanju pri dodeljevanju kreditov za spodbujanje razvoja malega gospodarstva po subvencionirani obrestni meri

datum: 02.03.2017

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

 

 

OBČINA VIPAVA

Glavni trg 15

5271 VIPAVA

 

Številka: 302-0001/2017-1

Datum: 2. 3. 2017

 

ZADEVA: POVABILO K SODELOVANJU

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2017 (Uradni list RS, št. 87/2016), Občina Vipava vabi banke k sodelovanju pri dodeljevanju kreditov po subvencionirani obrestni meri.

 

Pogoji, pod katerimi se banke vabi k sodelovanju so naslednji:

 

a. krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva

   1. ciljna obrestna mera za kreditojemalce: 6 mesečni EURIBOR + 0;

   2. višina subvencije:

         - za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 eur je višina subvencije 16.000,00 eur;

         - za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 eur je višina subvencije 16.000,00 eur

   3. najnižja kreditna masa:

         - za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 eur je najnižja kreditna masa 241.000,00 eur;

         - za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 eur je najnižja kreditna masa 125.500,00 eur

   4. odplačilna doba:

         - za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 eur je odplačilna doba  5 let;

         - za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 eur je odplačilna doba  10 let

   5. moratorij na odplačevanje kredita: do 31.12.2017

   6. stroški odobritve: do 75€ ne glede na višini kredita

   7. stroški vodenja kredita: do 0,2% od stanja kredita enkrat letno.

Banke, ki bodo sprejele vabilo za sodelovanje pod navedenimi pogoji, to potrdijo z oddajo izpolnjene in podpisane izjave, ki je v prilogi povabila. Izjavo banke pošljejo v zaprti kuverti s pripisom »izjava za sodelovanje pri dodeljevanju kreditov« na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava do 17.3.2017.

Z bankami, ki bodo oddale izjave, bodo sklenjene pogodbe o sodelovanju. Vzorec pogodbe je priloga povabilu.

(V priponki najdete Povabilo k sodelovanju, Izjavo o sodelovanju pri dodeljevanju kreditov po subvencionirani obresti meri v letu 2017 in vzorec pogodbe.)

 

Občina Vipava

Župan

mag. Ivan Princes, l.r.