Informacije javnega značaja o postopkih javnih razpisov v letu 2017

datum: 20.10.2017

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Informacije javnega značaja o postopkih javnih razpisov v letu 2017

 

6. 2. 2017 - Imenovanje komisije za pripravo in izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Vipava v letu 2017 - Seznam prejemnikov sredstev na podlagi javnega razpisa z višino dodeljenih sredstev

 

6. 2. 2017 - Imenovanje komisije za pregled, vrednotenje in pripravo predloga za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v občini Vipava

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v občini Vipava v letu 2017 - Seznam prejemnikov sredstev na podlagi javnega razpisa z višino dodeljenih sredstev

 

24. 2. 2017 - Imenovanje komisije za pripravo predloga za izbiro izvajalcev programov športa

Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Vipava v letu 2017 - Seznam prejemnikov sredstev na podlagi javnega razpisa z višino dodeljenih sredstev

 

14. 3. 2017 - Imenovanje komisije za izvedbo postopka javnega razpisa in pripravo predloga delitve finančnih sredstev za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v občini Vipava

Javni razpis za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Vipava v letu 2017 - Seznam prejemnikov sredstev na podlagi javnega razpisa z višino dodeljenih sredstev