Povabilo bankam k sodelovanju pri dodeljevanju kreditov za spodbujanje razvoja malega gospodarstva po subvencionirani obrestni meri

datum: 21.02.2018

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

ŽUPAN

Glavni trg 15

5271 VIPAVA

 

Številka:302-0001/2018-1

Datum:20.2.2018

 

 

ZADEVA: POVABILO K SODELOVANJU

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/2017)

 

Občina Vipava vabi banke k sodelovanju

pri dodeljevanju kreditov po subvencionirani obrestni meri.

 

Pogoji, pod katerimi se banke vabi k sodelovanju so naslednji:

a. krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. ciljna obrestna mera za kreditojemalce: 6 mesečni EURIBOR + 0;

2. višina subvencije:

   -za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 eur je višina subvencije 16.000,00 eur;

   -za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 eur je višina subvencije 16.000,00 eur

3. najnižja kreditna masa:

   -za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 eur je najnižja kreditna masa 241.000,00 eur;

   -za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 eur je najnižja kreditna masa 125.500,00 eur

4. odplačilna doba:

   -za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 eur je odplačilna doba  5 let;

   -za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 eur je odplačilna doba  10 let

5. moratorij na odplačevanje kredita: do 31.12.2018

6. stroški odobritve: do 75 € ne glede na višini kredita

7. stroški vodenja kredita: do 0,2% od stanja kredita enkrat letno.

 

Banke, ki bodo sprejele vabilo za sodelovanje pod navedenimi pogoji, to potrdijo z oddajo izpolnjene in podpisane izjave, ki je v prilogi povabila.

Izjavo banke pošljejo v zaprti kuverti s pripisom »izjava za sodelovanje pri dodeljevanju kreditov« na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava do 8.3.2018.

 

Z bankami, ki bodo oddale izjave, bodo sklenjene pogodbe o sodelovanju. Vzorec pogodbe je priloga povabilu.

(V priponki najdete Povabilo k sodelovanju, Izjavo o sodelovanju pri dodeljevanju kreditov po subvencionirani obresti meri v letu 2018 in vzorec pogodbe.)

 

 

Občina Vipava

Župan

mag. Ivan Princes, l.r.