Namera o menjavi zemljišč

datum: 15.03.2018

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

Glavni trg 15

5271 VIPAVA

 

Številka: 478-0005/2018-4

Datum: 14.3.2018

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018), Občina Vipava, objavlja

 

NAMERO O MENJAVI ZEMLJIŠČ

Občina Vipava objavlja namero, da bo sklenila neposredno pogodbo o menjavi parcel, in sicer:

Občina Vipava zamenja parcele, ki so njena last:

-parc. št. 1389/0 k.o. 2403 Goče (kmetijsko zemljišče v izmeri 468 m2)

-parc. št. 1150/0 k.o. 2403 Goče (kmetijsko zemljišče v izmeri 1093 m2)

-parc. št. 1298/1 k.o. 2403 Goče (gozd v izmeri 553 m2)

s parcelami:

-parc. št. 1316/0 k.o. 2403 Goče (gozd v izmeri 428 m2)

-parc. št. 1317/0 k.o. 2403 Goče (gozd v izmeri 964 m2)

-parc. št. 1313/0 k.o. 2403 Goče (gozd v izmeri 637 m2)

 

Vse stroške v zvezi z menjavo trpi Občina Vipava.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Vipava.

 

Župan

mag. Ivan Princes