Namere o sklenitvi neposredne pogodbe za menjavo zemljišč

datum: 30.03.2020

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

ŽUPAN

 

Občina Vipava na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v zvezi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

 

NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNIH MENJALNIH POGODB

 

Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, objavlja namere o sklenitvi neposrednih menjalnih pogodb.

Posamezne namere so v prilogi te objave.

Za menjavo nepremičnin bo sklenjena neposredna menjalna pogodba, in sicer po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Vipava.

Podrobnejše informacije o predmetnih nepremičninah so na voljo na Občini Vipava, telefonska številka 05 36 43 420, elektronski naslov obcina@vipava.si, kontaktna oseba je direktor občinske uprave, Martin Čibej.

Župan Občine Vipava lahko postopke do sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi brez odškodninske odgovornosti.

 

Datum:  25.3.2020

 

Župan

Goran Kodelja

 

 

Priloge: