Poziv k predlaganju kandidatov za člana Sveta zavoda CIRIUS Vipava (predstavnika Občine Vipava)

datum: 30.12.2020

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Številka:  014-32/2020-2

Datum:   29.12.2020

 

Občinskim svetnikom

Političnim strankam v občini

Krajevnim skupnostim

 

ZADEVA: Poziv k predlaganju kandidatov

 

Spoštovani!

 

Zaradi poteka mandata sedanjih članov Sveta zavoda CIRIUS Vipava, vas pozivamo, da najkasneje do srede, 13.1.2021 do 14.00 ure oddate svoje predloge kandidatov za:

  • člana Sveta zavoda CIRIUS Vipava (predstavnika Občine Vipava)

Predloge naslovite na naslov Občina Vipava, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Glavni trg 15, 5271 Vipava, v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj - predlogi kandidatov CIRIUS«.

V zvezi s tem vam v prilogi pošiljamo poziv št. 031-2/2020/16 z dne 22.12.2020.

 

Predlogom morajo biti priložena pisna soglasja kandidatov.

 

Lep pozdrav!

                                                                                                       Predsednica Komisije

                                                                                                          Sonja Lukin, l.r.

PRILOGE: