Poziv k predlaganju kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Novi Gorici

datum: 30.12.2020

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Številka:  700-1/2020-3

Datum:   30.12.2020

 

Občinskim svetnikom

Političnim strankam v občini

Krajevnim skupnostim

 

ZADEVA: Poziv k predlaganju kandidatov

 

Spoštovani!

 

Skladno s pozivom Višjega sodišča v Novi Gorici opr. št. Su 477/2020 z dne 26.10.2020 za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Novi Gorici, vas pozivamo, da najkasneje do srede, 13.1.2021 do 14.00 ure oddate svoje predloge kandidatov za:

  • sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Novi Gorici

Predloge naslovite na naslov Občina Vipava, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Glavni trg 15, 5271 Vipava, v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj - predlogi kandidatov sodniki porotniki«.

V zvezi s tem vam v prilogi pošiljamo poziv sodišča št. SU 477/2020 z dne 26.10.2020 in priloge. Prosimo, da pri predlaganju upoštevate vse usmeritve in navodila, ki se nahajajo v priloženih dokumentih.

 

Lep pozdrav!

 

                                                                                                       Predsednica Komisije

                                                                                                          Sonja Lukin, l.r.

PRILOGE: