Poziv k podajanju kandidatur članov Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije

datum: 14.01.2021

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Številka:  013-17/2020

Datum:   14.1.2021

 

Občinskim svetnikom

Političnim strankam v občini

Krajevnim skupnostim

 

ZADEVA: Poziv k predlaganju kandidatov

 

Spoštovani!

 

Zaradi poteka mandata sedanjih članov Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) regije (v nadaljevanju RSR), ki izteče s koncem leta 2020, vas pozivamo, da najkasneje do ponedeljka, 18.1.2021 do 10.00 ure oddate svoje predloge kandidatov za:

  • člane Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) regije (predstavnika Občine Vipava)

Predloge naslovite na naslov Občina Vipava, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Glavni trg 15, 5271 Vipava, v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj - predlogi kandidatov RSR«.

V zvezi s tem vam v prilogi ponovno pošiljamo poziv št. 400-1/2020-6 z dne 18.12.2020 s prilogami – obrazcem za oddajo kandidature in soglasjem kandidata h kandidaturi.

Kandidat je lahko le voljeni funkcionar.

 

Predlogom morajo biti priložena pisna soglasja kandidatov.

 

Lep pozdrav!

 

                                                                                                       Predsednica Komisije

                                                                                                          Sonja Lukin, l.r.

PRILOGE: