Javno naznanilo: Odločba o odvzemu statusa javnega dobra nepremičnini parc. št. 1432/11 k.o. 2400 Slap

datum: 05.03.2021

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Številka: 7110-12/2021-2

Datum: 4.3.2021

Odločba o odvzemu statusa javnega dobra nepremičnini parc. št. 1432/11 k.o. 2400 Slap