Na vsebino
Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 16

Dostopna in zelena Vipava – operacija 4. javnega poziva ESRR

datum: 01.04.2021

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Naziv operacije: Dostopna in zelena Vipava – operacija 4. javnega poziva ESRR

 

Začetek in zaključek operacije: 1.4.2021 – 30.6.2022

Celotna vrednost operacije (z DDV): 234.015,54 €

Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 153.770,00 €

Javni poziv LAS 4. Javni poziv LAS Vipavska dolina

 

Opis:

V operacijo sta vključena Občina Vipava in Zavod za turizem TRG Vipava z namenom revitalizacije dela stavbe trškega jedra mesta Vipave ter s tem povečanjem kvalitete bivanja, dostopnosti za lokalno prebivalstvo in ohranitev kulturne dediščine kot potenciala za razvoj trajnostnega zelenega turizma. Z obnovo in novo ažurirano ter optimizirano spletno stranjo se bo izboljšala dostopnost do javnih storitev in izkoriščanja notranjih potencialov za razvoj trajnostnega zelenega turizma. Z ozaveščanjem, oblikovanjem digitalnih orodij za oceno in izboljšanje trajnostnega zelenega delovanja se bo vzpostavila stimulativna klima za razvoj trajnostnega zelenega turizma in zagotovilo eno novo delovno mesto. Operacija vključuje tudi izvedbo usposabljanj za opolnomočenje in ozaveščanje ponudnikov turističnih storitev, prebivalcev mesta Vipava, turistov in drugih ciljih javnosti in vzpostavitev neformalne mreže lokalnih ponudnikov turističnih storitev. Operacija bo potekala veni fazi od 1.4.2021 do 30.6.2022 izvajala se bo v Vipavi.

 

Cilji:

Operacija vpliva na boljšo gospodarsko vključenost skupnosti na območju LAS, neposredno vpliva na doseganje petih posebnih ciljev SLR: Ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta, Spodbujanje rabe lokalnih izdelkov in storitev, Razvoj znanja in sinergij območja, Omogočiti nove dejavnosti za ranljive skupine, S povezovanjem ustvariti pogoje za opolnomočenje ciljnih ranljivih skupin, Ohranjanje in izboljšanje okolja.

 

Rezultati:

Rezultat bo razvito podporno okolje z novim delovnim mestom zelenega informatorja, ki bo skrbel za trajnostni razvoj zelenega turizma skozi organizacijo aktivnosti nadaljnje promocije in okoljskega ozaveščanja notranje (podjetja in prebivalci v lokalni skupnosti) in zunanje javnosti (turisti in drugi deležniki). S tem namenom bo skrbel za ažurnost nove spletne strani in organizacijo sklopa usposabljanj na temo podjetništva za opolnomočenje in ozaveščanje o učinkovitejši rabi naravnih virov na območju operacije. Poleg tega bo na podlagi vzpostavljenega digitalnega orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja spremljal napredek ponudnikov turističnih storitev in jim nudil nadaljnje svetovanje na tem področju. Te aktivnosti se bodo izvajale v obnovljenem in revitaliziranem delu stavbe trškega jedra mesta Vipava, pritličje stavbe, Glavi trg 1, Vipava. Vseskozi se bo na območju krepila podjetniška iniciativa in rast števila lokalnih ponudnikov, povezanih v neformalno mrežo.

 

Povezave:

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

logo za objavo razpis