nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine Vipava
1. Manuela Božič Badalič, Bevkova 7, Vipava – predsednica
2. Jurij Premrl, Vrhpolje 113, Vipava – član
3. Marko Česnik, Podraga 46, Podnanos – član
4. Ivana Lavrenčič, Orehovica 34 b, Podnanos – članica
5. Primož Šušmelj, Erzelj 22 a, Vipava – član

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poročila o izvedenih nadzorih:

Poročilo o opravljenem nadzoru investicije Most čez Močilnik pri obrtni coni Farma (2016)