nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine Vipava

 

V Nadzorni odbor v mandatnem obdobju 2018-2022 so imenovani:

- Jožko Žgur, Lože 11 a, Vipava, predsednik

- Mira Fajdiga, Na Hribu 6, Vipava, članica

- Radovan Lango, Vrhpolje 28 a, Vipava, član

- Meta Mržek, Vojkova ulica 30, Vipava, članica

- Ingrid Petrič, Slap 54, Vipava, članica

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vipava:

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 73/2014)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poročila o izvedenih nadzorih:

Poročilo o opravljenem nadzoru - Poslovanje Zavoda za turizem v letu 2018

Poročilo o opravljenem nadzoru - Zaključni račun Občine Vipava za leto 2018

Poročilo o opravljenem nadzoru investicije Most čez Močilnik pri obrtni coni Farma (2016)

Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Vipava za leto 2014 (2015)