Na vsebino
Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 6

nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine Vipava

 

V Nadzorni odbor v mandatnem obdobju 2018-2022 so imenovani:

- Jožko Žgur, Lože 11 a, Vipava, predsednik

- Mira Fajdiga, Na Hribu 6, Vipava, članica

- Radovan Lango, Vrhpolje 28 a, Vipava, član

- Meta Premrl, Vojkova ulica 30, Vipava, članica

- Ingrid Petrič, Slap 54, Vipava, članica

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vipava:

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 73/2014)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poročila o izvedenih nadzorih:

Graditev komunalne infrastrukture - Kanalizacija Slap 1. faza, 2019
Krajevna skupnost Goče za leto 2019, 2020
Krajevna skupnost Lozice za leto 2019, 2020
Krajevna skupnost Podnanos za leto 2019, 2020
Krajevna skupnost Podraga za leto 2019, 2020
Rekonstrukcija kuhinje v OŠ Draga Bajca Vipava, 2019
Vzdrževanje občinskih cest v letu 2019, 2020
Vzdrževanje poljskih poti in gozdnih cest v letu 2019, 2020
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2019, 2020

Poročilo o opravljenem nadzoru - Poslovanje Zavoda za turizem v letu 2018

Poročilo o opravljenem nadzoru - Zaključni račun Občine Vipava za leto 2018

Poročilo o opravljenem nadzoru investicije Most čez Močilnik pri obrtni coni Farma (2016)

Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Vipava za leto 2014 (2015)