nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine Vipava:
1. Manuela Božič Badalič, Bevkova 7, Vipava – predsednica
2. Jurij Premrl, Vrhpolje 113, Vipava – član
3. Marko Česnik, Podraga 46, Podnanos – član
4. Ivana Lavrenčič, Orehovica 34 b, Podnanos – članica
5. Primož Šušmelj, Erzelj 22 a, Vipava – član

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vipava:

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 73/2014)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poročila o izvedenih nadzorih:

Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Vipava za leto 2014 (2015)

Poročilo o opravljenem nadzoru investicije Most čez Močilnik pri obrtni coni Farma (2016)