občinski nagrajenci

SEZNAM DOBITNIKOV OBČINSKIH PRIZNANJ:

1996

 • Agroind Vipava (priznanje Občine Vipava)
 • Anica Preprostova (naziv častni občan)
 • Center za usposabljanje inv. otrok JPV, Vipava (plaketa)
 • Lovska družina Nanos (plaketa)
 • SGP Primorje (plaketa)


1997

 • PGD Vipava (priznanje Občine Vipava)
 • dekan Franc Pivk, Vipava (naziv častni občan) – priznanja ni želel prevzeti
 • Alojz Ferjančič, Goče (plaketa)
 • Loredana Sajovic, Vipava (plaketa)
 • Dušan Benčina, Lože (plaketa)


1998

 • Malo semenišče in Škofijska gimnazija Vipava (priznanje Občine Vipava)
 • Planinsko društvo Vipava (plaketa)
 • Uredništvo Vipavski glas (plaketa)
 • Peter Vrčon, Vipava (plaketa)


1999

 • Alojz Peljhan, Vipava (priznanje Občine Vipava)
 • Vera Poniž, Vipava (plaketa)
 • Jurij Rosa, Poreče (plaketa)
 • Jožef Jaklič, Vipava (plaketa)
 • Duka d.o.o., Vipava (plaketa)


2000

 • Rajko Koritnik, Lozice (priznanje Občine Vipava)
 • Jožko Berce, Vrhpolje (priznanje Občine Vipava)
 • Vida Fabčič, Podnanos (plaketa)
 • Erna Andlovec, Podnanos (plaketa)
 • Stanislav Andlovec, Podnanos (plaketa)


2001

 • ŠKRLJ d.o.o. Vrhpolje (priznanje Občine Vipava)
 • Kolesarski klub Izvir Vipava (plaketa)
 • Folklorno društvo Vipava (plaketa)
 • Katarina Bratož, Podnanos (plaketa)


2002

 • PGD Podnanos (priznanje občine Vipava)
 • Košarkarski klub Vipava (plaketa)
 • Kmetija Abram, Nanos (plaketa)
 • Jože Malik, Slap (plaketa)
 • Vida Furlan, Vrhpolje (plaketa)


2003

 • Planinsko društvo Vipava (priznanje Občine Vipava)
 • Dušan Terčelj (naziv častni občan)
 • Mešani pevski zbor Stanko Premrl Podnanos (plaketa)
 • Župnik Franc Kralj, Slap (plaketa)
 • Jurij Koritnik, Podnanos (plaketa)


2004

 • Janko Vehovar, Vipava (priznanje Občine Vipava)
 • Otmar Črnilogar, Podraga (posmrtno – naziv častni občan)
 • Ignacij Česen, Vipava (plaketa)
 • Stanislav Žgur, Podnanos (plaketa)
 • Aktiv kmečkih žena občine Vipava (plaketa)


2005

 • Center za usposabljanje invalidnih otrok JPV Vipava (priznanje Občine Vipava)
 • Anton Štrancar, Podnanos (naziv častni občan)
 • Anton Goričan, Vipava (plaketa)
 • Bogdan Semenič, Podnanos (plaketa)
 • Mitja Trošt, Poreče (plaketa)


2006

 • Ludvik Curk, Vipava (plaketa)
 • Vlasta Lokar Lavrenčič, Vipava (plaketa)
 • Nadja Bratina, Podraga (plaketa)


2007

 • David Valentinčič (priznanje Občine Vipava)
 • Dušan Lavrenčič, Vipava (naziv častni občan)
 • Lovska družina Vojkovo (plaketa)
 • Bernard Vovk, Hrašče (plaketa)
 • Zora in Benjamin Pavlič, Slap (plaketa)


2008

 • Osnovna šola Draga Bajca Vipava (priznanje Občine Vipava)

 

2009

 • Peter Skapin, Vipava (priznanje Občine Vipava)
 • Magda Rodman, Vipava (plaketa)
 • Dejan Fabčič, Hrašče (plaketa)
 • Majda Malik, Slap (plaketa)


2010

 • Miran Rožanec, poveljnik Centra za usposabljanje Vipava (priznanje Občine Vipava)
 • Vida Bajec iz Gradišča pri Vipavi (plaketa)
 • Janko Gnjidič iz Podnanosa (plaketa)
 • Kulturno-izobraževalno društvo TEODOZIJ iz Vrhpolja (plaketa)

 

2011

 • PGD Vrhpolje (priznanje občine Vipava)
 • Valentin Bratina, Podraga (plaketa)
 • Alenka Skupek, Pondnanos (plaketa)
 • Anže Petrič, Gradišče pri Vipavi (plaketa)
 • Jurij Nabergoj, Vipava (plaketa)


2012

 • Nadja Bratina, Podraga (plaketa)
 • Nadja Premrl, Vipava (plaketa)

 

2013

 • Planinskemu društvu Podnanos (priznanje Občine Vipava)
 • Kulturnemu društvu Vipavski tamburaši (priznanje Občine Vipava)
 • Janez Zupet, Vipava (naziv častni občan)
 • Nogometni klub Vipava (plaketa)

 

2014

 • Lavričeva knjižnica Ajdovščina (priznanje Občine Vipava)
 • Jožef Bovcon (ENOOP d.o.o.) (plaketa)


2015

 • FAMA d.o.o. Vipava (priznanje Občine Vipava)
 • Jožko Berce (naziv častni občan)
 • Šraml d.o.o. Podnanos (plaketa)

 

2016

 • Samo Rovan (priznanje Občine Vipava kot najvišje občinsko priznanje)
 • Jožef Krapež (naziv častni občan) 
 • Bogomir Trošt (plaketa)

 

2017

 • msgr. mag. Metod Pririh, (naziv častni občan) 
 • Zavod za socialno oskrbo Pristan (priznanje Občine Vipava kot najvišje občinsko priznanje)
 • Marko Fabčič (priznanje Občine Vipava kot najvišje občinsko priznanje)

 

2018

 • Ekolat d.o.o., (priznanje Občine Vipava kot najvišje občinsko priznanje) 
 • Jože Anton Kebe (plaketa)
 • Kamp Vrhpolje (plaketa)

 

2019

 • Nogometni klub Vipava, (priznanje Občine Vipava kot najvišje občinsko priznanje) 
 • Sandi Nabergoj (plaketa)


Izredno so bila priznanja podeljena (PLAKETA - podelil župan):

 • Komorni zbor Ipavska
 • Matjaž Šček
 • Anže Petrič, Gradišče pri Vipavi
 • Aleksander Hrovatin, Duplje
 • CIRIUS Vipava
 • Amela Kurtić, Vipava
 • Tine Lavrenčič