Na vsebino
Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 18

občinski nagrajenci

SEZNAM DOBITNIKOV OBČINSKIH PRIZNANJ:

1996

 • Agroind Vipava (priznanje Občine Vipava)
 • Anica Preprostova (naziv častni občan)
 • Center za usposabljanje inv. otrok JPV, Vipava (plaketa)
 • Lovska družina Nanos (plaketa)
 • SGP Primorje (plaketa)


1997

 • PGD Vipava (priznanje Občine Vipava)
 • dekan Franc Pivk, Vipava (naziv častni občan) – priznanja ni želel prevzeti
 • Alojz Ferjančič, Goče (plaketa)
 • Loredana Sajovic, Vipava (plaketa)
 • Dušan Benčina, Lože (plaketa)


1998

 • Malo semenišče in Škofijska gimnazija Vipava (priznanje Občine Vipava)
 • Planinsko društvo Vipava (plaketa)
 • Uredništvo Vipavski glas (plaketa)
 • Peter Vrčon, Vipava (plaketa)


1999

 • Alojz Peljhan, Vipava (priznanje Občine Vipava)
 • Vera Poniž, Vipava (plaketa)
 • Jurij Rosa, Poreče (plaketa)
 • Jožef Jaklič, Vipava (plaketa)
 • Duka d.o.o., Vipava (plaketa)


2000

 • Rajko Koritnik, Lozice (priznanje Občine Vipava)
 • Jožko Berce, Vrhpolje (priznanje Občine Vipava)
 • Vida Fabčič, Podnanos (plaketa)
 • Erna Andlovec, Podnanos (plaketa)
 • Stanislav Andlovec, Podnanos (plaketa)


2001

 • ŠKRLJ d.o.o. Vrhpolje (priznanje Občine Vipava)
 • Kolesarski klub Izvir Vipava (plaketa)
 • Folklorno društvo Vipava (plaketa)
 • Katarina Bratož, Podnanos (plaketa)


2002

 • PGD Podnanos (priznanje občine Vipava)
 • Košarkarski klub Vipava (plaketa)
 • Kmetija Abram, Nanos (plaketa)
 • Jože Malik, Slap (plaketa)
 • Vida Furlan, Vrhpolje (plaketa)


2003

 • Planinsko društvo Vipava (priznanje Občine Vipava)
 • Dušan Terčelj (naziv častni občan)
 • Mešani pevski zbor Stanko Premrl Podnanos (plaketa)
 • Župnik Franc Kralj, Slap (plaketa)
 • Jurij Koritnik, Podnanos (plaketa)


2004

 • Janko Vehovar, Vipava (priznanje Občine Vipava)
 • Otmar Črnilogar, Podraga (posmrtno – naziv častni občan)
 • Ignacij Česen, Vipava (plaketa)
 • Stanislav Žgur, Podnanos (plaketa)
 • Aktiv kmečkih žena občine Vipava (plaketa)


2005

 • Center za usposabljanje invalidnih otrok JPV Vipava (priznanje Občine Vipava)
 • Anton Štrancar, Podnanos (naziv častni občan)
 • Anton Goričan, Vipava (plaketa)
 • Bogdan Semenič, Podnanos (plaketa)
 • Mitja Trošt, Poreče (plaketa)


2006

 • Ludvik Curk, Vipava (plaketa)
 • Vlasta Lokar Lavrenčič, Vipava (plaketa)
 • Nadja Bratina, Podraga (plaketa)


2007

 • David Valentinčič (priznanje Občine Vipava)
 • Dušan Lavrenčič, Vipava (naziv častni občan)
 • Lovska družina Vojkovo (plaketa)
 • Bernard Vovk, Hrašče (plaketa)
 • Zora in Benjamin Pavlič, Slap (plaketa)


2008

 • Osnovna šola Draga Bajca Vipava (priznanje Občine Vipava)

 

2009

 • Peter Skapin, Vipava (priznanje Občine Vipava)
 • Magda Rodman, Vipava (plaketa)
 • Dejan Fabčič, Hrašče (plaketa)
 • Majda Malik, Slap (plaketa)


2010

 • Miran Rožanec, poveljnik Centra za usposabljanje Vipava (priznanje Občine Vipava)
 • Vida Bajec iz Gradišča pri Vipavi (plaketa)
 • Janko Gnjidič iz Podnanosa (plaketa)
 • Kulturno-izobraževalno društvo TEODOZIJ iz Vrhpolja (plaketa)

 

2011

 • PGD Vrhpolje (priznanje občine Vipava)
 • Valentin Bratina, Podraga (plaketa)
 • Alenka Skupek, Pondnanos (plaketa)
 • Anže Petrič, Gradišče pri Vipavi (plaketa)
 • Jurij Nabergoj, Vipava (plaketa)


2012

 • Nadja Bratina, Podraga (plaketa)
 • Nadja Premrl, Vipava (plaketa)

 

2013

 • Planinskemu društvu Podnanos (priznanje Občine Vipava)
 • Kulturnemu društvu Vipavski tamburaši (priznanje Občine Vipava)
 • Janez Zupet, Vipava (naziv častni občan)
 • Nogometni klub Vipava (plaketa)

 

2014

 • Lavričeva knjižnica Ajdovščina (priznanje Občine Vipava)
 • Jožef Bovcon (ENOOP d.o.o.) (plaketa)


2015

 • FAMA d.o.o. Vipava (priznanje Občine Vipava)
 • Jožko Berce (naziv častni občan)
 • Šraml d.o.o. Podnanos (plaketa)

 

2016

 • Samo Rovan (priznanje Občine Vipava kot najvišje občinsko priznanje)
 • Jožef Krapež (naziv častni občan) 
 • Bogomir Trošt (plaketa)

 

2017

 • msgr. mag. Metod Pririh, (naziv častni občan) 
 • Zavod za socialno oskrbo Pristan (priznanje Občine Vipava kot najvišje občinsko priznanje)
 • Marko Fabčič (priznanje Občine Vipava kot najvišje občinsko priznanje)

 

2018

 • Ekolat d.o.o., (priznanje Občine Vipava kot najvišje občinsko priznanje) 
 • Jože Anton Kebe (plaketa)
 • Kamp Vrhpolje (plaketa)

 

2019

 • Nogometni klub Vipava, (priznanje Občine Vipava kot najvišje občinsko priznanje) 
 • Sandi Nabergoj (plaketa)


Izredno so bila priznanja podeljena (PLAKETA - podelil župan):

 • Komorni zbor Ipavska
 • Matjaž Šček
 • Anže Petrič, Gradišče pri Vipavi
 • Aleksander Hrovatin, Duplje
 • CIRIUS Vipava
 • Amela Kurtić, Vipava
 • Tine Lavrenčič