občinski svet

Seznam članov sveta Občine Vipava za mandat 2014-2018

 1. Lista Ivana Princesa za razvoj: BOGDAN GODNIČ
 2. Lista Ivana Princesa za razvoj: JURIJ KORITNIK
 3. Lista Ivana Princesa za razvoj: NATAŠA URŠIČ PRAČEK
 4. ZZP: KLEMEN KOREN
 5. SD: MITJA LAVRENČIČ
 6. Lista obrti in podjetništva: BOGDAN SEMENIČ
 7. SMC: META PETRIČ
 8. SMC: URBAN LUKIN
 9. SLS: DARKO ROSA
 10. NSD: MARKO NABERGOJ
 11. N.Si: ORJANA CURK
 12. N.Si: MAGDA TERČELJ
 13. N.Si: JERNEJ MIKUŽ
 14. SDS: mag. ANTON LAVRENČIČ
 15. SDS: MITJA VOLK
 16. SDS: JOŽKO ANDLOVIC
 17. SDS: STOJAN VITEŽNIK

--------------------------------------------------------------------------------

Poslovnik Občinskega sveta Občine Vipava:

Poslovnik Občinskega sveta Občine Vipava (neuradno prečiščeno besedilo)

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 73/2014)

Poslovnik Občinskega sveta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 42/2011)

Poslovnik Občinskega sveta občine Vipava (Ur.l.RS,št. 55/2002)

 • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

  1. Mitja Volk – predsednik
  2. Magda Terčelj – članica
  3. Urban Lukin – član

 • Statutarno-pravna komisija

  1. Meta Petrič – predsednica
  2. Nataša Uršič Praček - članica
  3. Stojan Vitežnik - član

 • Komisija za vloge in pritožbe

  1. Urban Lukin – predsednik
  2. Jernej Mikuž – član
  3. Simon Kodelja - član

 • Odbor za družbene dejavnosti

  1. Urban Lukin – predsednik
  2. Jožko Andlovic – član
  3. Mitja Lavrenčič – član
  4. Jožica Ferjančič – članica
  5. Martin Kopatin - član

 • Odbor za gospodarstvo

  1. Jurij Koritnik – predsednik
  2. Nataša Uršič Praček – članica
  3. Bogdan Semenič – član
  4. Magda Terčelj - članica
  5. Marko Rondič – član
  6. Marijan Furlan – član
  7. Pavel Krapež - član

 • Odbor za finance

  1. Orjana Curk – predsednica
  2. Mitja Volk – član
  3. Darko Rosa – član
  4. Danijel Skočaj – član
  5. Alojz Durn - član

 • Odbor za turizem

  1. Anton Lavrenčič – predsednik
  2. Jernej Mikuž – član
  3. Stojan Vitežnik – član
  4. Marko Nabergoj - član
  5.  Andrej Stegič – član
  6. Zorka Stegovec Vidmar – članica
  7. Primož Lavrenčič – član

 • Ostala delovna telesa, sveti in komisije

  Občinska volilna komisija Občine Vipava

  1. Marjan Stopar - predsednik
  2. Andreja Žvanut - namestnica predsednika
  3. Vida Babič - članica
  4. Marjan Prelc - namestnik članice
  5. Ivan Počkar - član
  6. Tina Šček Krušec - namestnica člana
  7. Robert Jež - član
  8. Tina Princes - namestnica člana  Varnostni sosvet Občine Vipava

  • župan Občine Vipava, mag. Ivan Princes
  • komandir PP Ajdovščina, g. Marko Terbovšek
  • vodja policijskega okoliša (območje občine Vipava), g. Darko Krapež
  • član Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Vipava, g. Vladimir Anžel
  • predstavnica Centra za socialno delo Ajdovščina, ga. Ljubica Ivanov
  • predstavnik PGD Vrhpolje, g. Stojan Žvokelj
  • predstavnik Škofijske gimnazije Vipava, g. Bogdan Vidmar
  • predstavnik Osnovne šole Draga Bajca Vipava, g. Nikolaj Likar
  • predstavnica Otroškega vrtca Ajdovščina-Enota Vipava, ga. Alenka Močnik
  • predstavnica Občinske uprave Občine Vipava, ga. Helena Kobal, ki je obenem tudi tajnica VS  Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Vipava

  • Milan Poljšak
  • Dragica Vidrih
  • Zdravko Bratož
  • Simon Žorž

 • Komisija za investicije

  1. Orjana Curk, predsednica

  2. Mitja Volk, član

  3. Martin Kopatin, član

 • Komisija za ravnanje z nepremičninami

  1. Meta Petrič, predsednica

  2. Mitja Lavrenčič, član

  3. Radovan Lango, član

   

 • Komisija za urbanistično ureditev

  1. Jernej Mikuž, predsednik

  2. mag. Anton Lavrenčič, član

  3. Luka Lango, član