Na vsebino
Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 7

občinski svet

Seznam članov sveta Občine Vipava za mandat 2018-2022

  

   Volilna enota 1

Zap.št.

Ime in priimek izvoljenega člana OS

Ime liste

1.

Jernej Mikuž

Nova Slovenija - Krščanski demokrati

2.

Magda Terčelj

Nova Slovenija - Krščanski demokrati

3.

Kristina Vanceta

Lista Gorana Kodelje

4.

Sonja Lukin

Lista Gorana Kodelje

5.

Marko Rondič

Lista Gorana Kodelje

6.

Jožko Andlovic

Slovenska demokratska stranka – SDS

 

 Volilna enota 2

zap.št.

Ime in priimek izvoljenega člana OS

Ime liste

1.

Alojz Durn

Nova Slovenija - Krščanski demokrati

2.

Mitja Lavrenčič

Socialni demokrati

3.

Bogdan Godnič

Lista Ivana Princesa za trajni razvoj

4.

Bogdana Počkar

Lista Gorana Kodelje

5.

Marko Hlad

Lista Gorana Kodelje

6.

Anton Lavrenčič

Slovenska demokratska stranka – SDS

 

  Volilna enota 3

zap.št.

Ime in priimek izvoljenega člana OS

Ime liste

1.

Darko Rosa

SLS

2.

Marko Nabergoj

Zveza za Primorsko

3.

Ida Ferjančič

Lista Ivana Princesa za trajni razvoj

4.

Stojan Vitežnik

Lista Gorana Kodelje

5.

Jernej Premrn

Slovenska demokratska stranka – SDS

 

--------------------------------------------------------------------------------

Poslovnik Občinskega sveta Občine Vipava:

Poslovnik Občinskega sveta Občine Vipava (neuradno prečiščeno besedilo)

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 73/2014)

Poslovnik Občinskega sveta Občine Vipava (Ur.l.RS,št. 42/2011)

Poslovnik Občinskega sveta občine Vipava (Ur.l.RS,št. 55/2002)

 • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

  V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v mandatnem obdobju 2018-2022 so imenovani:

  - Sonja Lukin, Gregorčičeva 19, 5271 Vipava

  - Magda Terčelj, Cesta 18. aprila 7, 5271 Vipava

  - Marko Nabergoj, Lozice 29, 5272 Podnanos

 • Statutarno-pravna komisija

  V Statutarno pravno komisijo v mandatnem obdobju 2018-2022 so imenovani:

  - Stojan Vitežnik, Podbreg 36 b, Podnanos, predsednik

  - Marko Rondič, Goriška cesta 6 a, Vipava, član

  - Darko Rosa, Podnanos 43, Podnanos, član

 • Komisija za vloge in pritožbe

  V Komisijo za vloge in pritožbe v mandatnem obdobju 2018-2022 so imenovani:

  - Kristina Vanceta, Cesta 18. aprila 7, Vipava, predsednica

  - Jernej Mikuž, Kociančičeva 7, Vipava, član

  - Jernej Premrn, Orehovica 16 a, Podnanos, član

 • Odbor za družbene dejavnosti

  V Odbor za družbene dejavnosti v mandatnem obdobju 2018-2022 so imenovani:

  - Alojz Durn, Vrhpolje 158, Vipava, predsednik

  - Marko Nabergoj, Lozice 29, Podnanos, član

  - Kristina Vanceta, Cesta 18. aprila7, Vipava, članica

  - Urban Lukin, Glavni trg 16 a, Vipava, član

  - Jernej Rosa, Poreče 13 a, Podnanos, član

 • Odbor za finance

  V Odbor za finance v mandatnem obdobju 2018-2022 so imenovani:

  - Sonja Lukin, Gregorčičeva 19, Vipava, predsednica

  - Alojz Durn, Vrhpolje 158, Vipava, član

  - Bogdana Počkar, Duplje 15, Vipava, članica

  - Orjana Curk, Slap 3 i, Vipava, članica

  - Tanja Trošt, Podraga 89 c, Podnanos,  članica

 • Odbor za gospodarstvo

  V Odbor za gospodarstvo v mandatnem obdobju 2018-2022 so imenovani:

  - Marko Rondič, Goriška cesta 6 a, Vipava, predsednik,

  - Ida Ferjančič, Podraga 41, Podnanos, članica

  - Mitja Lavrenčič, Vrhpolje 44, Vipava, član

  - Darko Rosa, Podnanos 43, Podnanos, član

  - Magda Terčelj, Cesta 18. aprila 7, Vipava, članica

  - Bogdan Semenič, Podnanos 106, Podnanos, član

  - Primož Šušmelj, Erzelj 22 a, Vipava, član

 • Odbor za turizem

  V Odbor za turizem v mandatnem obdobju 2018-2022 so imenovani:

  - Jernej Mikuž, Kociančičeva 7, Vipava, predsednik

  - Jožko Andlovic, Gradišče pri Vipavi 5, Vipava, član

  - Marko Hlad, Vrhpolje 106, Vipava, član

  - Stojan Vitežnik, Podbreg 36 b, Podnanos, član

  - Primož Lavrenčič, Podgrič 12, Podnanos, član

  - Urška Stegić, Beblerjeva ulica 11, Vipava, članica

  - Anja Žorž, Slap 29, Vipava, članica

 • Ostala delovna telesa, sveti in komisije

  Občinska volilna komisija Občine Vipava

  Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 32/2015)

  1. Marjan Stopar, predsednik
  2. Bojana Lavrenčič, namestnica predsednika
  3. Bogoslav Trošt, član
  4. Miloš Jež, namestnik člana
  5. Ivan Počkar, član
  6. Milan Poljšak, namestnik člana
  7. Petra Bratina, članica
  8. Marjan Prelc, namestnik članice

   


  Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Vipava

  • Milan Poljšak
  • Dragica Vidrih
  • Zdravko Bratož
  • Simon Žorž

   

   

  Varnostni sosvet Občine Vipava