Na vsebino
Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 9

zaščita in reševanje

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Sistem zaščite in reševanja je organiziran kot enoten in celovit sistem za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in je vključen v sistem nacionalne varnosti (poleg obrambnega sistema in varnostnega sistema). Vse reševalne službe in druge namensko organizirane enote za zaščito in reševanje se povezujejo v organizacijsko in funkcionalno enoten sistem. Težišče delovanja je na lokalni ravni, kjer občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organizira in vodi zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju.

 

cz_znak

 

Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. Skupaj z drugimi dejavnostmi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so humanitarne in nevojaške narave.

 

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zajema varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja z namenom zmanjšanja števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic.

 

Sile za zaščito, reševanje in pomoč sestavljajo prostovoljne in poklicne reševalne službe, civilna zaščita ter določene gospodarske družbe, zavodi in drugi organizacije, ki se glede na naravo svoje dejavnosti vključujejo v sistem zaščite in reševanja. Civilna zaščita je organizirana kot poseben del sistema zaščite in reševanja.

 

Dokumenti:

- Ocena ogroženosti občine Vipava pred naravnimi in drugimi nesrečami

- Občinski načrt ZiR ob potresu

- Delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Vipava (Verzija 1.0)

 

 

Klic v sili  112    

112sos

 

 

 

             

Nesreče so lahko zelo različne, za vse pa velja naslednje:

 • skušajmo ohraniti mirno kri,
 • če je le mogoče, skušajmo pomagati sebi in drugim,
 • najprej poiščimo pomoč pri najbližjih, sosedih, prijateljih ali pri ljudeh, ki so na kraju nesreče,
 • če presodimo, da situacije ne bomo mogli rešiti sami, nemudoma pokličimo center za obveščanje na telefonsko številko 112.


Številko 112 pokličite:

 • če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih ali jamarskih reševalcev,
 • če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja,
 • če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.


Ko kličete na številko 112, povejte:

 • kdo kliče,
 • kaj se je zgodilo,
 • kje se je zgodilo,
 • kdaj se je zgodilo,
 • koliko je ponesrečencev,
 • kakšne so poškodbe,
 • kakšne so okoliščine na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave... ),
 • kakšno pomoč potrebujete.