župan

ŽUPAN OBČINE VIPAVA
mag. Ivan Princes


IPec.jpgRojen 18.6.1948, na Gradišču pri Vipavi.
l. 1963 končal osnovno šolo v Vipavi
l. 1967 končal gimnazijo v Ljubljani
l. 1973 diplomiral na Biotehniški fakulteti – smer veterina
l. 1986 opravil magisterij – smer epidemiologija
l. 1987 opravil strokovni izpit za veterino

Tako lahko na kratko preletimo življenjsko pot mag. Ivana Princesa, veterinarja, ki se je za poklic odločil zaradi pristnega odnosa do živali in narave nasploh. Ko je bil majhen je imel preprosto rad živali, zdaj pa to rad pomeni veliko več, njegovo profesionalno poslanstvo.

Res ima mag. Ivan Princes rad živali, rad pa je tudi med ljudmi, zato je bil vrsto let preden je postal župan tudi predsednik KS Vipava.
Prvič je za župana kandidiral 1994. leta, ko je pravzaprav nastala občina Vipava. Za ta korak pa se je odločil zato, ker meni, da dobro pozna ljudi in dolino ter promlematiko tega območja nasploh.
Vipavo, kraj in občino, ima preprosto rad in enak odnos ima tudi do doline, katere sestavni del je Vipava.
Njegovo delovanje je usmerjeno v ohranjanje naravne in kulturne dediščine in omogočanje kakovostnega razvoja doline in lažjega življenja. Ob vsem tem pa vedno poudarja, kako pomembno je veliko vedeti in se izobraževati.

In če mag. Ivana Princesa povprašate o njegovih dobrih in manj dobrih osebnostnih lastnostih, vam po povedal:
»Moje dobre lastnosti so iskrenost, vztrajnost, občutek za človeka v težavah, manj dobra pa je ta, da rad odločam sam in sem do neke mere »avtokrat«.«

Bodočnost občine je po županovem mnenju prav v ohranjanju vrednot, naravne in kulturne dediščine, v razvoju turizma ter v sodelovanju z vsemi, ki v občini delujejo, s cerkvijo, z interesnimi organizacijami ...
Vse to je potrebno za doseganje dobrobiti vseh občanov.

Največji projekti občine so v bližnji prihodnosti dokončanje šolskih objektov in izgradnja vrtca, izgradnja čistilne naprave v Podnanosu, zamenjava vseh azbestnih vodovodnih cevi, vzdrževanje standardov (ceste), projekti v turizmu, kot je šotorišče Gradiška tura, pešpot Bela, razvoj turizma na kmetijah in nočitvenih kapacitet in še veliko drugega.

Kaj pa župan Ivan Princes sporoča svojim občanom?
» Bodite optimisti, kot sem sam ...«

Vsem ostalim pa, seveda, DOBRODOŠLI V VIPAVI!
 

PODŽUPANA OBČINE VIPAVA

- Področje družbenih dejavnosti:
   JOŽKO ANDLOVIC

- Področje gospodarskih dejavnosti:
   BOGDAN GODNIČ